Dzięki szkoleniu uczestnik zyska wiedzę na temat umiejętnego wdrażania elementów technologii cyfrowej na zajęcia z najmłodszymi. Pozna gotowe rozwiązania aktywizujące, przykłady gier, aplikacji do wykorzystania na zajęciach – zgodne z podstawą programową. Wszystkie pomysły są gotowe do wykorzystania w codziennej pracy i nie wymagają złożonych umiejętności cyfrowych u nauczycieli.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. TIK – dlaczego jest tak ważny w pracy nauczyciela i rozwoju dziecka?
2. Jak skutecznie wykorzystywać TIK na zajęciach.
3. Wskazówki i gotowe pomysły do wykorzystania na poszczególnych edukacjach.