SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi – przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie przeanalizowany pakiet metod wsparcia w aspekcie edukacji dla wszystkich i obligatoryjne dokumenty z tego zakresu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Edukacja włączająca- edukacja dla wszystkich idea i cele.
  2. Jak wspierać neuroróżnorodność.
  3. Indywidualizacja w procesie kształcenia.
  4. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
  5. Dokumentacja i wsparcie dziecka.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z notatkami
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska