Szkolenie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi – przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie przeanalizowany pakiet metod wsparcia w aspekcie edukacji dla wszystkich i obligatoryjne dokumenty z tego zakresu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Edukacja włączająca- edukacja dla wszystkich idea i cele.
  2. Jak wspierać neuroróżnorodność.
  3. Indywidualizacja w procesie kształcenia.
  4. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
  5. Dokumentacja i wsparcie dziecka.