SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

 

OPIS SZKOLENIA
Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonej 08 lipca 2021 roku jest wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Podczas warsztatów muzycznych przedstawione zostaną wesołe zabawy ruchowe i dydaktyczne do piosenek oraz muzyki klasycznej, których tematyka będzie związana z ochroną środowiska oraz własnego zdrowia. Podczas zabaw ruchowych przy muzyce dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi zasadami segregacji odpadów, ochroną środowiska naturalnego, a także z higieną osobistą. Do zabaw przygotowane zostały specjalne karty pracy dzięki czemu nauczyciel będzie miał gotowe narzędzie pracy do zajęć. Warsztaty muzyczne skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz rodziców.

TEMATYKA WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH:
– Ochrona środowiska wodnego
– Zanieczyszczenie powietrza
– Segregacja śmieci
– Higiena osobista
– Dbałość o własne zdrowie

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych:
– film instruktażowy: 3 godziny dydaktyczne
– analiza materiałów dydaktycznych: 3 godziny dydaktyczne

Prowadzący: dr Marzena Staniek
Autor warsztatów muzycznych: dr Marzena Staniek