OPIS SZKOLENIA
Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonej 08 lipca 2021 roku jest wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Podczas warsztatów muzycznych przedstawione zostaną wesołe zabawy ruchowe i dydaktyczne do piosenek oraz muzyki klasycznej, których tematyka będzie związana z ochroną środowiska oraz własnego zdrowia. Podczas zabaw ruchowych przy muzyce dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi zasadami segregacji odpadów, ochroną środowiska naturalnego, a także z higieną osobistą. Do zabaw przygotowane zostały specjalne karty pracy dzięki czemu nauczyciel będzie miał gotowe narzędzie pracy do zajęć. Warsztaty muzyczne skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz rodziców.

TEMATYKA WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH:
– Ochrona środowiska wodnego
– Zanieczyszczenie powietrza
– Segregacja śmieci
– Higiena osobista
– Dbałość o własne zdrowie

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych:
– film instruktażowy: 3 godziny dydaktyczne
– analiza materiałów dydaktycznych: 3 godziny dydaktyczne

Prowadzący: dr Marzena Staniek
Autor warsztatów muzycznych: dr Marzena Staniek