Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do pedagogów, nauczycieli przedszkola i studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju.

Cel szkolenia:
– zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi  aspektami wspierającymi dziecko ze spektrum autyzmu w placówce przedszkolnej

Program szkolenia:
1.
Zaburzenia rozwoju – istota deficytów
2. Postrzeganie świata przez dziecko ze spektrum autyzmu, jako aspekt kłopotów funkcjonalnych w placówce edukacyjnej i w kontekście relacji społecznych.
3. Objawy zaburzeń rozwojowych dostrzegane w wieku przedszkolnym.
4. Wsparcie dziecka w przedszkolu:

  • zasada małych kroków
  • praca na pozytywach
  • rodzaje i stosowanie nagród
  • nauka jedzenia – posiłki
  • metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • nauka zabawy
  • zajęcia grupowe
  • rozwój emocjonalny i społeczny