SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599


OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest wsparciem nauczycieli w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka ze SPE w placówce.

PROGRAM:

 1. Dziecko z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – co dalej?
 2. Obowiązujące przepisy prawa regulujące wsparcie dziecka ze SPE w placówce.
 3. Dokumentacja dziecka z opinią.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 5. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Przedstawienie gotowych wzorów dokumentów.

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book z notatkami
 • karta dziecka objętego  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu (word)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska