SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych w zakresie dokumentowania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na spotkaniu zostaną przeanalizowane zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji, która powinna być potwierdzeniem zrealizowanych form pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA:
– obowiązujące przepisy prawa
– zadania pedagoga i formy dokumentowania poszczególnych zadań
– diagnoza w pracy pedagoga specjalnego
– obligatoryjna dokumentacja pedagoga specjalnego
– przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego
– analiza dokumentacji

 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych materiałów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z potrzebami swoich podopiecznych.

– plan pracy pedagoga specjalnego
– ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– arkusz diagnostyczny dla grupy (do modyfikacji)
– arkusz diagnostyczny dla dziecka (do modyfikacji)
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– zapis rozmowy (tabela do uzupełnienia)
– kontrakt
– porady i konsultacje (wykaz)
– posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
– protokół zespołu PPP
– przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające pracę na zajęciach
– wykaz instytucji do współpracy
– wykaz szkoleń do rekomendacji dla rady pedagogicznej

 

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska