PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book zabawy adaptacyjne w żłobku i przedszkolu (PDF)
 • arkusz wywiadu z rodzicem (do edycji)
 • znaczki adaptacyjne (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska


PROGRAM SZKOLENIA:

1.  Adaptacja – definicja.
2. Właściwości rozwojowe dziecka 3-letniego wpływające na jego zdolności przystosowawcze.
3. Właściwości sprzyjające i niesprzyjające rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej.
4. Zadania przedszkola w okresie adaptacji dziecka.
5. Wpływ środowiska rodzinnego na zdolności przystosowawcze dziecka.

 • Rodzice nadmiernie chroniący dziecko
 • Rodzice odtrącający i zaniedbujący swoje dziecko
 • Rodzice nadmiernie wymagający
 • Najważniejsze zasady postępowania rodziców w okresie adaptacji dziecka do przedszkola

6. Przykładowe działania nauczycieli, rodziców i dzieci ułatwiające adaptację.

 • Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Integracja grupy
 • Kreatywne działanie