SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

 

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book zabawy adaptacyjne w żłobku i przedszkolu (PDF)
 • arkusz wywiadu z rodzicem (word)
 • znaczki adaptacyjne (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska


PROGRAM SZKOLENIA:

1.  Adaptacja – definicja.
2. Właściwości rozwojowe dziecka 3-letniego wpływające na jego zdolności przystosowawcze.
3. Właściwości sprzyjające i niesprzyjające rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej.
4. Zadania przedszkola w okresie adaptacji dziecka.
5. Wpływ środowiska rodzinnego na zdolności przystosowawcze dziecka.

 • Rodzice nadmiernie chroniący dziecko
 • Rodzice odtrącający i zaniedbujący swoje dziecko
 • Rodzice nadmiernie wymagający
 • Najważniejsze zasady postępowania rodziców w okresie adaptacji dziecka do przedszkola

6. Przykładowe działania nauczycieli, rodziców i dzieci ułatwiające adaptację.

 • Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Integracja grupy
 • Kreatywne działanie