PROGRAM SZKOLENIA:

1.  Adaptacja – definicja.
2. Właściwości rozwojowe dziecka 3-letniego wpływające na jego zdolności przystosowawcze.
3. Właściwości sprzyjające i niesprzyjające rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej.
4. Zadania przedszkola w okresie adaptacji dziecka.
5. Wpływ środowiska rodzinnego na zdolności przystosowawcze dziecka.

  • Rodzice nadmiernie chroniący dziecko
  • Rodzice odtrącający i zaniedbujący swoje dziecko
  • Rodzice nadmiernie wymagający
  • Najważniejsze zasady postępowania rodziców w okresie adaptacji dziecka do przedszkola

6. Przykładowe działania nauczycieli, rodziców i dzieci ułatwiające adaptację.

  • Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • Integracja grupy
  • Kreatywne działanie