Szkolenie prowadzi: mgr Roman Lorens – ekspert prawa oświatowego

CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenie uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi rozwiązaniami dotyczącymi zmian w dokumentach pracy przedszkola i szkoły oraz z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.

Szkolenie pomoże w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w prawie od września 2023 roku.
2. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2023//2024 r.
3. Nowelizacja statutów.
4. Sprawy kadrowe i zatrudnianie pracowników.
5. Podsumowanie, wzory dokumentów.