CEL SZKOLENIA:
Szkolenie dotyczy zasad wdrożenia nowych przepisów prawa pracy. Uczestnicy zostaną wyposażeni we wzory niezbędnych regulaminów, wzory wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników oraz wzory protokołów. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kadry kierowniczej przedszkoli i szkół.

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:
1. Przepisy prawa wprowadzające pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
2. Zasady podziału pracy zdalnej na incydentalną i stałą.
3. Obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie pracy.
4. Zasady i możliwości dokonywania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną.
5. Obowiązki pracodawcy wynikające z konieczności wypłaty świadczeń za używanie prywatnego sprzętu pracownika
i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacyjnych
6. Warunki wymagane do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy
7. Karta Nauczyciela 2023 – nowe uprawnienia rodzicielskie i zwolnienia od pracy nauczycieli.