PROGRAM SZKOLENIA:

1. Założenia programu adaptacyjnego.
2. Sposób realizacji programu adaptacyjnego.
3. Harmonogram programu adaptacyjnego.
4. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci.
5. Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji programu adaptacyjnego.
6. Środki wykorzystywane do celów realizacji programu adaptacyjnego.
7. Spodziewane efekty spotkań adaptacyjnych.
8. Ewaluacja programu adaptacyjnego.
9. Wskazówki dla rodziców.
10. Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?