Publikacja jest skierowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego i logopedów, prowadzących zajęcia logorytmiczne. Publikacja składa się ze zbioru autorskich zabaw logorytmicznych, łączących słowo lub muzykę z ruchem dla wielokierunkowego i harmonijnego rozwoju dzieci. Proponowane zabawy poszerzają i utrwalają znajomość elementów wiedzy o świecie, uczą dzieci prawidłowego korzystania z mowy i jej funkcji komunikacyjnych i odwołują się do dziecięcego poczucia humoru.

 

Autor: Justyna Łuńska
Ilość stron: 84
Format: PDF
ISBN 978-83-938027-6-0