W sklepie

SZKOLENIE: Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (IPET, AOWPFU)

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

 • film z wykładem
 • e-booka (PDF)
 • dokumentację (wzory dokumentów, rozporządzenia)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska


65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka ze SPE w placówce.

Program szkolenia:

 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu
  – co dalej?
 2. Obowiązujące przepisy prawa regulujące wsparcie dziecka ze SPE w placówce.
 3. Dokumentacja dziecka z orzeczeniem.
 4. Jak wspierać dziecko z różnymi dysharmoniami?
 5. Arkusz oceny wielospecjalistycznej – jak go sporządzić?
 6. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (obszary).
 7. Przedstawienie gotowych wzorów dokumentów.