W sklepie

Dokumentacja dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli (STARA ŚCIEŻKA)

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

 • film z wykładem
 • prezentację PDF
 • wzory dokumentów
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 3 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek                                                                                                      

97,00 

Kategoria: Tag:
Udostępnij

Przed dyrektorem stają nowe zadania: wybór opiekuna stażu dla młodych nauczycieli, zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, ocenianie ich dorobku zawodowego za okres stażu, powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej…

W pakiecie szkoleniowy, znajdują się takie dokumenty jak:

 1. Informacja dla stażysty o rozpoczęciu stażu i wyznaczeniu opiekuna stażu.
 2. Powierzenie funkcji opiekuna stażu nauczycielowi.
 3. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
 4. Wniosek o poprawę planu rozwoju zawodowego.
 5. Wniosek do Rady Rodziców o opinię.
 6. Ocena dorobku zawodowego.
 7. Zaświadczenie o przebiegu stażu.
 8. Arkusz analizy formalnej, wyznaczenie terminu lub wezwanie na uzupełnienie braków
 9. Zarządzenie o powołaniu składu komisji kwalifikacyjnej.
 10. Zawiadomienie OP.
 11. Zawiadomienie ON.
 12. Zawiadomienie Związków.
 13. Zawiadomienie członów komisji.
 14. Zawiadomienie wnioskodawcy.
 15. Protokół posiedzenie komisji z załącznikami.
 16. Zaświadczenie o akceptacji komisji.
 17. Akt kontraktowego.
 18. Decyzja o odmowie.         

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.