W sklepie

Prawa i obowiązki nauczyciela współorganizującego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu
 • dokumenty do edycji:
  – plan pracy
  – IPET
  – WOPFU
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Szkolenie prowadzi:
mgr Dorota Fornalska – ekspert pedagogiki specjalnej

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli współorganizujących, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować się do swojej pracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • zaplanują opracowywanie dokumentacji na początek roku szkolnego
 • wzmocnią kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów
 • otrzymają wzór  planu pracy nauczyciela współorganizującego oraz inne dokumenty dotyczące ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawa oświatowego dotyczącego nauczyciela współorganizującego.
2. Kto może zostać nauczycielem współorganizującym.
3. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego.
4. Zajęcia rewalidacyjne.
5. Współpraca z nauczycielami wiodącymi
– przykłady współpracy
– jak rozwiązywać napotykane problemy