W sklepie

Podsumowanie pracy PRZEDSZKOLA za rok 2023/2024

instruktor: mgr Roman Lorens
termin szkolenia: 13.06.2024 godzina 9.00
platforma: ClickMeeting

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma:
– zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
– GOTOWE wzory dokumentów do edycji
– kopię filmu szkoleniowego ważną do końca roku szkolnego 2024

250,00 

Udostępnij

Szkolenie dotyczy obowiązków podsumowania pracy przedszkoli przez dyrektorów w świetle przepisów i praktyki  edukacyjnej.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kadry kierowniczej przedszkoli.

1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:

 1. Podstawowe obowiązki Dyrektora – przepisy prawa
 2. Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24
 3. Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, stopnia realizacji kierunków  polityki oświatowej państwa oraz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 4. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką, w celu doskonalenia pracy placówki.
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 6. Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
 7. Informacja dyrektora o działalności przedszkola

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 • Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnego 2023/ 2024
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w zmian w planie nadzoru
 • Akty prawne