22 w magazynie

PODSUMOWANIE PRACY przedszkola i szkoły za rok 2022/2023 – mgr ROMAN LORENS

EKSPERT PRAWA OŚWIATOWEGO: mgr ROMAN LORENS

TERMIN SZKOLENIA:  22.06.2023 (CZWARTEK)
UWAGA: MAMY TYLKO 1 TERMIN
GODZINA: 9.00-13.00 (6 godzin dydaktycznych)
PLATFORMA:  ClickMeeting.
LICZBA MIEJSC: 20/25

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:
– Zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z wytycznymi MEiN
Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
– Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnego 2022/ 2023
– Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w zmian w planie nadzoru
– Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora liceum
– Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej
– Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
Akty prawne

250,00 

22 w magazynie

Udostępnij

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i przedszkoli.

SZKOLENIE PROWADZI: ekspert prawa oświatowego mgr ROMAN LORENS

CEL OGÓLNY:
Szkolenie dotyczy obowiązków podsumowania pracy szkół i przedszkoli przez dyrektorów w świetle przepisów i praktyki  edukacyjnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

ZAGADNIENIA:
1. Podstawowe obowiązki Dyrektora – przepisy prawa.
2. Organizacja dwóch rad pedagogicznych: klasyfikacyjnej i podsumowującej działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły ( w tym analiza
programu wychowawczo-profilaktycznego).
3. Podsumowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
4. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
6. Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.

Materiały dla uczestników będą w wersji elektronicznej:

  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z wytycznymi MEiN
  • Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
  • Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnego 2022/ 2023
  • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w zmian w planie nadzoru
  • Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora liceum
  • Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej
  • Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
  • Akty prawne