W sklepie

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – dokumentacja nauczyciela

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (word)
 • wstępna ocena poziomu funkcjonowania dziecka (word)
 • wniosek o udzielenie pomocy (word)
 • karta realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej/efekty (word)
 • przykładowa procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (word)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

PROGRAM:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dla kogo, kiedy i kto jest za nią odpwoeidzialny.
 2. Omówienie form pomocy w przedszkolu:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji;
 1. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.