-15%
W sklepie

Ewaluacja udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumenty:
  – okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka
  – arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
  – karta monitorowania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  – arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za semestr …
  – ocena efektywności udzielanej pomocy i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
  – rozporządzenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

55,00 

Kategoria:
Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentowanie w tym ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Ewaluacja i monitorowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wymagania z zakresu ewaluacji w przedszkolu.
5. Zadania nauczycieli w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Zadania pedagoga i psychologa w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Zadania specjalistów w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Ewaluacja – dokumenty