W sklepie

Edukacja włączająca w aspekcie kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z notatkami
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi – przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie przeanalizowany pakiet metod wsparcia w aspekcie edukacji dla wszystkich i obligatoryjne dokumenty z tego zakresu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Edukacja włączająca- edukacja dla wszystkich idea i cele.
  2. Jak wspierać neuroróżnorodność.
  3. Indywidualizacja w procesie kształcenia.
  4. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
  5. Dokumentacja i wsparcie dziecka.