W sklepie

DZIECKO Z OPINIĄ W PRZEDSZKOLU – dostosowanie wymagań i organizacja kształcenia

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book z notatkami
 • karta dziecka objętego  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu (word)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka ze SPE w placówce.

PROGRAM:

 1. Dziecko z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – co dalej?
 2. Obowiązujące przepisy prawa regulujące wsparcie dziecka ze SPE w placówce.
 3. Dokumentacja dziecka z opinią.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 5. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Przedstawienie gotowych wzorów dokumentów.