W sklepie

Dzieci z ZESPOŁEM ASPERGERA, SPEKTRUM AUTYZMU I ZABURZENIAMI SI w przedszkolu – strategie pomocy

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book (notatki PDF)
  • e-book (pomoce dydaktyczne) 
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Autystyczne spektrum (ASD)
– Triada autyzmu
– Trudności dzieci z autyzmem
2. Zespół Aspergera
– Trudności w relacjach społecznych
– Charakterystyczne problemy występujące u osób z zespołem Aspergera
3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej
– Przykłady zaburzeń SI
– Propozycje ćwiczeń z zakresu Integracji Sensorycznej