W sklepie

Dokumentacja i zadania diagnostyczne pedagoga specjalnego + wpisy do dziennika

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • druki do teczki pedagoga specjalnego (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Udostępnij

Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych w zakresie dokumentowania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na spotkaniu zostaną przeanalizowane zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji, która powinna być potwierdzeniem zrealizowanych form pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA:
– obowiązujące przepisy prawa
– zadania pedagoga i formy dokumentowania poszczególnych zadań
– diagnoza w pracy pedagoga specjalnego
– obligatoryjna dokumentacja pedagoga specjalnego
– przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego
– analiza dokumentacji

 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych materiałów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z potrzebami swoich podopiecznych.

– plan pracy pedagoga specjalnego
– ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– arkusz diagnostyczny dla grupy (do modyfikacji)
– arkusz diagnostyczny dla dziecka (do modyfikacji)

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– zapis rozmowy (tabela do uzupełnienia)

– kontrakt
– porady i konsultacje (wykaz)
– posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
– protokół zespołu PPP
– przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające pracę na zajęciach
– wykaz instytucji do współpracy
– wykaz szkoleń do rekomendacji dla rady pedagogicznej

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.