W sklepie

Awans zawodowy – DYPLOMOWANIE DYREKTORA

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • prezentację PDF
  • wzory dokumentów (do edycji)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne:
– wykład (film) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek

79,00 

Kategoria:
Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Podstawy prawne awansu zawodowego
2. Sprawozdanie dyrektora

3. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
4. Skład komisji kwalifikacyjnej
5. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
6. Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej

W pakiecie szkoleniowy, znajdują się takie dokumenty jak:
1. Wniosek do Kuratorium Oświaty (przykład)

2. Dokument ze strony Kuratorium Oświaty. Dla dyrektora zaświadczenie wystawia OP.
3. Oświadczenie o zmianie nazwiska.
4. Przykładowe sprawozdanie z 3 lat pracy.

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek