W sklepie

Awans zawodowy – dyplomowanie dyrektora

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • prezentacja PDF
  • wzory dokumentów:
    – wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
    – oświadczenie o zmianie nazwiska
    – przykładowe sprawozdanie z 3 lat pracy
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek                                                                                                      

89,00 

Udostępnij