W sklepie

ON-LINE: 26.09.23 – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako element wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym

TERMIN SZKOLENIA: 26 wrzesień 2023 (wtorek) – 20 wolnych miejsc
GODZINA: 18.00-20.00
PLATFORMA: 
ClickMeeting

TERMIN SZKOLENIA: 11 wrzesień 2023 (poniedziałek) – brak wolnych miejsc
GODZINA: 18.00-20.00
PLATFORMA: 
ClickMeeting

szkolenie prowadzi:
dr Aleksandra Sadziak – ekspert wychowania fizycznego

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • kopia nagranego wykładu (dostępna do końca roku szkolnego 2023/2024)
  • e-book z opisem zagadnień
  • scenariusze zajęć
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza materiałów – 1 godzina dydaktyczna

68,00 

Udostępnij

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych doświadczeń w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Program szkolenia:
1. Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
2. Zasady obowiązujące w Ruchu Rozwijającym.
3. Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego.
4. Rodzaje ruchu – teoria i praktyka:
– ruch prowadzący do poznania ciała,
– poznawanie i poruszanie się w przestrzeni,
– tworzenie relacji z partnerem,
– ruch prowadzący do współdziałania w grupie

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone

MATERIAŁY SĄ DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE.
– szkolenie on-line na żywo odbywa się w wyznaczonym w ofercie terminie

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.