W sklepie

12.10.23 – Zadania i obowiązki dyrektora przedszkola

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

TERMIN SZKOLENIA: 12 październik 2023 (czwartek)
GODZINA: 09.00-12.30
PLATFORMA: ClickMeeting

CEL:
Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną  przepisy prawa oświatowego dotyczące sprawnego zarządzania przedszkolem.

ZAGADNIENIA:
1. Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
3. Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola.
4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
5. Planowanie i dokumentacja pracy przedszkola. Arkusz organizacji.
6. Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych.

250,00 

Udostępnij