Brak w magazynie

Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania

Wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem czytania dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają złożoność tego problemu, który od wielu lat wywołuje wśród teoretyków dużo kontrowersji i sporów. Ta złożoność, a przy tym wieloaspektowość tego procesu nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, która odpowiadałaby każdemu dziecku z osobna. W tym szaleńczym poszukiwaniu jednej, a zarazem uniwersalnej metody należy pamiętać o tym, że nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem przebiegającym
w czasie i wymaga od nauczyciela stosowania wielu ciekawych i różnorodnych rozwiązań.
W edukacji przedszkolnej nauka czytania powinna odbywać się przy okazji zabawy w związku z czym publikacja, która znajduje się teraz w Państwa rękach jest niewątpliwie innowacyjną próbą wdrożenia zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnych umiejętności czytania połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego takimi jak: metrorytmika, agogika, dynamika, artykulacja czy melodyka.
Mam nadzieję, że Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania zaciekawi i zachęci Państwa do wykorzystywania zabaw i ćwiczeń zawartych w tej publikacji.