Szkolenie jest skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, u których w placówce nie ma regularnych zajęć rytmicznych lub umuzykalniających. Szkolenie skupia się na pokazaniu jak nauczyciel, nie mający wykształcenia muzycznego może w profesjonalny sposób prowadzić zabawy kształtujące poczucie rytmu. Dzięki przekazanym podczas szkolenia wiadomościom nauczyciel wychowania przedszkolnego będzie potrafił samodzielnie zbudować prosty schemat rytmiczny, który będzie mógł być wykorzystany podczas różnych zabaw rytmicznych. Oprócz przystępnie przekazanej wiedzy z zakresu zasad muzyki, przedstawione zostaną także propozycje zabaw z wykorzystaniem nabytych na szkoleniu umiejętności.

Podczas szkolenia dowiesz się:
1. Jak samodzielnie napisać proste schematy rytmiczne stosując zasady muzyczne.
2. Co to jest metronom i jak go wykorzystać podczas zabaw z rytmem.
3.
Jak samodzielnie zbudować proste schematy rytmiczne do krótkich rymowanek.
4. Jak wdrożyć zbudowane schematy rytmiczne w zabawach z gestodźwiękami.
5. Jak przygotować schematy rytmiczne do gry na instrumentach perkusyjnych

 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

 

Autor szkolenia:
dr Marzena Staniek

Osoba prowadząca:
dr Marzena Staniek