Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela nie jest trudne, ale należy do tego podejść odpowiedzialnie i roztropnie. Warto przemyśleć i zastanowić się nad ścieżką rozwoju, nad formami doskonalenia zawodowego, które chcielibyśmy podjąć w okresie stażu.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMANE NA SZKOLENIU:
– film z wykładem

– potrzebne dokumenty
– zaświadczenie (PDF)

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Czas trwania stażu.
3. Obowiązki dyrektora.
4. Obowiązki mentora.
5. Przebieg przygotowania do zawodu.
6. Opinia komisji w ostatnim roku przygotowania.
7. Obowiązki podczas przygotowania do zawodu.
8. Obowiązki nauczyciela.
9. Nieobecność w pracy.
10. Wymagania na egzaminie.
11. Przebieg egzaminu.
12. Ważne wskazówki