Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w nowe rozwiązania dydaktyczne oraz wskazanie dobrych praktyk edukacyjnych dotyczących realizowanych treści. Przedstawiony zbiór prostych zabaw kształtuje umiejętności matematyczne poprzez wykorzystanie muzyki, rytmu, zjawisk związanych z dynamiką i wysokością dźwięków oraz grą na instrumentach perkusyjnych. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczestników na temat korzyści płynących z wdrażania zabaw muzyczno-rytmicznych w edukacji matematycznej.