Uczenie w warunkach zdalnych to dla nauczycieli nie lada wyzwanie. Najważniejszym zadaniem skupiającym wysiłki nauczycieli wychowania przedszkolnego jest stworzenie atmosfery do optymalnego rozwoju dziecka. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż w istocie jest niezwykle złożonym celem, wymagającym działań w wielu obszarach jednocześnie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego jest postawiony przed trudnymi wymogami wszechstronnej edukacji własnej, gdyż wymaga się od niego bycia nauczycielem sensu stricte (czyli edukowania w zakresie podstawy programowej), wychowawcą (czyli specjalistą od problemów wychowawczych), „ciocią” (czyli osobą nieustannie gotową do niesienia pomocy, empatyczną), mediatorem (rozwiązującym sprawiedliwie i bezboleśnie wszelkie dziecięce – co nie oznacza dziecinne! – konflikty), mistrzem komunikacji z rodzicem i chodzącą cierpliwością jednocześnie. To bardzo wiele oczekiwań, które nie są jedynie pewnymi funkcjonującymi w świecie stereotypami, ale niemal prawnymi wymogami. Wszelkie więc nasze wysiłki w dobie epidemiologicznego kryzysu i wynikające z niego działania powinny kumulować się w tym jednym, wspólnym celu jakim jest podtrzymanie owej atmosfery do optymalnego rozwoju.

Edukacja zdalna niesie ze sobą i szanse, i wyzwania. Odnosząc się do jednych i drugich, przedstawiam zdalne nauczanie w kontekście wychowania przedszkolnego uwzględniając jego dotychczasowe i nowe elementy oraz uczestników. np. rodzica czy rodzeństwo. Nagranie zawiera informacje na temat motywowania rodziców do współpracy, najskuteczniejszych form wdrażania nauczania, zawiera gotowe propozycje ćwiczeń do wykorzystania.

REKOMENDACJE