Opracowując to szkolenie staraliśmy się odmalować wyczerpujący portret dziecka wracającego do przedszkola po doświadczeniach z zakresu kryzysowej sytuacji związanej z wirusem. Prawdopodobnie problemem będzie różny stan wiedzy dzieci, różna ich wrażliwość, zainteresowanie tematem, a także odmienna gotowość do zmian. Mimo to wierzę, że kierując się zawartymi wskazówkami uda Ci się nie pogłębić chaosu emocjonalnego i informacyjnego z jakim zapewne dzieci zjawią się w placówce. Co więcej, liczę, że działając z wyczuciem, empatią i humorem, tak niezbędnym w naszej pracy, prędko wskażesz dzieciom drogę do odnalezienia się w nowej sytuacji.