Cele szkolenia:

  1. Poznanie obowiązków dyrektora na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego
  2. Przestrzeganie obowiązujących terminów w awansie zawodowym

Co zawiera szkolenie?

  1. Prezentację wraz z omówieniem słownym na temat Niezbędnej dokumentacji dyrektora w awansie zawodowym.
  1. 18 niezbędnych dokumentów w wersji edytowalnej ułatwiających „prowadzenie ścieżek awansu zawodowego nauczycieli”.

Dzięki szkoleniu dyrektor:

  1. Zgromadzi ,niezbędną dokumentację związaną z awansem zawodowym.
  2. Będzie sprawował właściwy nadzór nad awansem zawodowym dla nauczycieli w ścieżce awansu zawodowego, i dokumentował zgodnie z wymogami  obowiązującego prawa.
  3. Przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną na stopień  nauczyciela kontraktowego zgodnie z procedurami i wymaganiami z rozporządzenia  o awansie zawodowym.